Wolbert Club Care

Spreekuur speciaal voor kinderen

Vanaf september 2017 heeft Wolbert Fysio iedere dinsdag een spreekuur, speciaal voor kinderen met klachten aan het bewegingsapparaat. Kinderen kunnen gratis bij een fysiotherapeut terecht die gespecialiseerd is in klachten aan het bewegingsapparaat bij kinderen, op afspraak via www.wolbert-fysio.nl of 0413 -264 879.

Waarom een inloopspreekuur?

Een blessure weerhoudt een kind ervan om pijnvrij, onbevangen en met energie en plezier te sporten of bewegen. Met andere woorden, een kind kan geen kind meer zijn. Een vroege beoordeling, gevolgd door een advies en een eventuele behandeling, is noodzakelijk om het natuurlijk herstel optimaal te laten verlopen, waardoor het kind zo snel mogelijk weer pijnvrij kan sporten.

Verhoogd risico

Vele studies tonen aan dat kinderen tussen de 8 en 18 jaar een verhoogd risico lopen op het verkrijgen van sportblessures ten opzichte van volwassenen. Dit verhoogde risico is het gevolg van kwetsbaarheid van het onvolwassen skelet en de invloed van groei en ontwikkeling. Daarnaast zijn intensieve sportbeoefening en onvoldoende ontwikkeling van basisvaardigheden zoals kracht en lenigheid risicofactoren bij kinderen.

Behandelopties

Tijdens het inloopspreekuur vindt er een screening en beoordeling van de klacht plaats. Hierna kan er advies gegeven worden omtrent het sporten, of kan er geconcludeerd worden dat een behandeltraject fysiotherapie geïndiceerd is. Het kind kan dan op korte termijn terecht bij een fysiotherapeut, gespecialiseerd in klachten aan het bewegingsapparaat bij kinderen.

Aanvullend onderzoek

Indien nodig hebben we binnen onze praktijk de mogelijkheid tot aanvullend onderzoek in de vorm van echografie. Hiermee kunnen verschillende structuren beter beoordeeld worden waardoor de blessure aangetoond- of uitgesloten kan worden. Indien nodig gaan we in overleg met de huisarts voor een verwijzing voor een röntgenfoto, MRI of het sportgeneeskundig spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt de klacht beoordeeld door een sportarts, specialist op het gebied van sport en bewegen. Dit spreekuur kan eens in de zes weken plaatsvinden op onze locatie in Uden.

Tijdstip en locatie

Het inloopspreekuur voor kinderen is iedere dinsdag van 17:00 tot 18:00 uur bij Wolbert Fysio aan de Vijverlaan in Uden.

Alle leden van RKSV Venhorst,

Clubcare is een concept binnen onze praktijk en is gericht op de sportclubs in Uden, Boekel en omgeving. Clubcare heeft als doel: de sporter optimaal fit te krijgen en te houden gedurende het gehele seizoen en hem/haar zo spoedig mogelijk te laten herstellen bij een blessure. Hoe we dat willen bereiken zal ik proberen kort te verwoorden. De heren selectie testen en meten we op sportspecifieke conditiefactoren op meerdere momenten per seizoen. Hierbij brengen we de conditiefactoren zo objectief mogelijk in beeld. Dit kan preventief van belang zijn bij het voorkomen van blessures. En het kan verbeterpunten aan het licht brengen voor de individuele sporter of voor het team. Ook kunnen de gegevens die verzameld worden een graadmeter zijn bij eventueel herstel na een blessure.

Een tweede pijler van Clubcare richt zich op educatie en voorlichting in de breedste zin van het woord. We kunnen jaarlijks een presentatie geven aan alle leden, trainers, (jeugd)spelers en het onderwerp zal in overleg met de club gekozen worden. Als het ondanks testen, voorlichting en trainen toch tot een blessure komt, kunnen alle leden van RKSV Venhorst gebruik maken van ons gratis inloop sportspreekuur op maandagavond in Uden (Vijverlaan 3) en op dinsdagavond in Boekel (St. Janplein 2) van 17.00-18.00 uur. Hierbij voert een (sport)fysiotherapeut(e) een screening uit van een opgelopen blessure. Hij/zij zal aan de hand van een vraaggesprek en onderzoek een inschatting maken over de ernst van de blessure en zal vervolgens een advies geven. Dit kunnen tips voor het hervatten van de training zijn, een doorverwijzing naar een specialist of een advies voor een behandelperiode sportfysio- of manuele therapie. Als lid bent u niet verplicht om bij ons deze dienst af te nemen. Als u vervolgens voor ons kiest, wordt de behandeling (inclusief de screening) in de meeste gevallen, vergoed door uw zorgverzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent. Wij hebben binnen onze praktijk verschillende specialisaties om de sporter zo efficiënt mogelijk te helpen, zoals sportfysiotherapie, manuele therapie, echografie (van het bewegingsapparaat) dry needling en cure taping. Daarnaast zijn er goede contacten met andere specialisten o.a. sportartsen en orthopeden. Daardoor is snelle diagnostiek gewaarborgd.

Wij hopen jullie graag te ontmoeten op het veld tijdens een van onze test-, meet- of voorlichtingsmomenten. En als het nodig is zijn jullie welkom in onze praktijk.

Met sportieve groet,

Luuk Oomen

www.wolbert-fysio.nl