Jeugdinfo

Hieronder vindt u allerlei informatie die voor u als ouder en uw kind van belang zijn. U kunt lezen hoe de jeugdafdeling van RKSV Venhorst organisatorisch in elkaar steekt, welke verplichtingen de vereniging zichzelf oplegt alsook waar de leden zich aan dienen te houden. Dit alles met als doel om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen om het optimale voetbalplezier te bereiken.

 

Selectie Jeugd

Wij als voetbalvereniging hebben als doel om alle jeugdspelers naar een hoger niveau te brengen. Om dit te bereiken hebben we er vanuit de jeugdcommissie van RKSV Venhorst voor gekozen, om te selecteren van de jeugdspelers indien dit mogelijk is.

 

Waarom?

Wij zijn van mening dat het op een zo gelijk mogelijk niveau spelen van wedstrijden en trainingen ertoe bijdraagt dat het plezier en niveau van elke speler omhooggaat.

Dit komt volgens ons doordat de spelers ertoe gedwongen worden, actiever met het spel mee te moeten doen, omdat er nu geen spelers bij lopen die dit van hun overnemen.

Doordat ze actiever mee (moeten) doen, komen ze dus meer met de bal in aanraking. En door meer met de bal in aanraking te komen, gaat ook vanzelf de vaardigheid omhoog. Oefening baart kunst immers. Dit gebeurt zowel tijdens de wedstrijden als tijdens de trainingen.

Vandaar ook dat we vinden dat we zoveel mogelijk met de teams zoals we ze indelen ook moeten trainen. Zodoende komen de spelers het meeste aan de bal. Door met 2 teams samen te trainen komen de spelers individueel minder aan de bal. Incidenteel kan dit wel een keer gebeuren, maar probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Hoe selecteren?

We houden onze manier van selecteren zo eenvoudig en transparant mogelijk. De eerste selectie gaat op basis van leeftijd. Dus de spelers worden aan de hand van hun leeftijd ingedeeld in respectievelijk de O19-O17-O15-O13-O11 en O9/O8/O7 categorieën. Hierna gaan we kijken naar de aantallen per team zodat we daarmee de competities in kunnen. Hierbij zal er soms geschoven moeten worden in de verschillende leeftijdscategorieën. Indien er hierna nu een categorie is waaruit meer dan 1 team samengesteld kan worden, gaan we voor deze categorie selecteren op basis van kwaliteit, inzet en mentaliteit.

Hierin is niet alleen kwaliteit maatgevend. Ook inzet en mentaliteit kunnen criteria zijn voor de indeling van de teams. Dit selecteren wordt in eerste instantie gedaan door de Technische Jeugdcommissie. Daarna worden de jeugdtrainers en begeleiders hun mening hierin gevraagd. Als er verschillen zijn van mening worden deze besproken. Als we er dan samen niet uitkomen, wat bijna niet voorkomt, is de Technische commissie jeugd beslissend.

Uitzondering van selecteren hierin is bij de O9/O8/O7-categorie. Als we bij de O9/O8/O7-categorie meer dan 2 teams hebben, gaan we niet verder met selecteren dan de O9-1 en eventueel O9-2. In overige gevallen beslist de Technische commissie jeugd.

 

Wintermaanden

In de wintermaanden zullen de jongste teams van onze vereniging in de sporthal trainen.

Dit is van 1 november tot 1 maart op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Mini’s op zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur.

Kinderen die op de fiets naar het voetballen of de training komen, vooral in de wintermaanden, is het wenselijk dat ze een fiets bij zich hebben die volledig in orde is, zeker de verlichting. Dit waarborgt hun eigen veiligheid.

 

Shirtsponsors

De teams van onze vereniging worden door een sponsor van shirts voorzien. De sponsoren vindt u elders op deze website.

Verplichtingen RKSV Venhorst

 

RKSV Venhorst stelt ter beschikking:

– Een voetbalshirt in de clubkleur via sponsoring en een reserveshirt in een andere kleur.

– Het wassen van de shirts wordt door de club geregeld.

– De voetbal accommodatie.

– In de rust of na de wedstrijd een beker drinken.

– Overzicht van trainingen, de te spelen wedstrijden, de vertrektijden bij uitwedstrijden en de aanwezigheidstijden bij thuiswedstrijden.

– De wedstrijdtijden staan vermeld op de website en op de voetbal.nl app.

– De keepers (vanaf O11) van RKSV Venhorst krijgen keeperstraining.

– Elk lid wordt door ons aangemeld bij de KNVB. Daardoor is hij/zij automatisch verzekerd.


Afgelastingen worden als volgt bekend gemaakt:

– Via de app voetbal.nl

– Informatie over afgelasting bij RKSV Venhorst staat op de website www.rksvvenhorst.nl.

– Uitwedstrijden: Danielle Wolfs krijgt de afgelasting door en meldt dit vervolgens bij de desbetreffende leider(s).

– Thuiswedstrijden: De consul verricht veldkeuring en geeft een eventuele afkeuring voor zaterdagmorgen 08.00 uur door aan de bezoekende verenigingen, scheidsrechters en de eigen jeugdleiders.


Voor zoekgeraakte spullen kunt u contact opnemen met iemand van de jeugdcommissie.

De kantine is zaterdags geopend vanaf 08.30 uur. Indien de veteranen een uitwedstrijd spelen sluit de kantine een uur na de laatste wedstrijd.


Verplichtingen jeugdleden:
– 
Meebrengen van een voetbalbroek, voetbalkousen, voetbalschoenen, douchebenodigdheden enz.

– Voetbalbroek in de kleur wit en voetbalkousen in de kleur rood.

Tijdens trainingen zijn deze kleuren niet verplicht. Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden is door de KNVB verplicht gesteld, dus ook meebrengen, ons advies is deze ook tijdens trainingen te dragen.

Zorg ervoor dat de kleinsten ook handschoentjes bij zich hebben. Ze hebben het snel koud.

Tijdig aanwezig zijn voor zowel de training als de wedstrijd. Voor de training is dit minimaal 5 minuten voor aanvang op het veld.

 

Voor de wedstrijden geldt:
Uitwedstrijden minimaal 5 minuten voor de aangegeven vertrektijd.

Thuiswedstrijden voor de kleinere (O11/O9/O8/O7) minimaal 25 minuten voor aanvangstijd. Voor de grotere (O19/O17/O15/O13) minimaal 15 minuten voor de warming-up.

Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn, bedenk voetbal is een teamsport en als je niet komt benadeel je niet alleen jezelf maar ook je teamgenoten. Mocht je absoluut niet bij een wedstrijd kunnen zijn meldt dit dan zo snel mogelijk bij je leider. In ieder geval voor vrijdagavond 19.00 uur.

Bij het niet in staat zijn de training te bezoeken dit altijd bij je trainer melden.

Voor deze punten vragen wij extra aandacht van de ouder(s):

– Kom niet al met voetbalschoenen naar de wedstrijd/training maar breng ze mee in een tas. Voetbalschoenen worden in de kleedkamer pas aangedaan. Ook na de wedstrijd/training sportkleding (schoenen) direct uit doen en in een tas meenemen. Zorg dat je goed, warm, gekleed bent van en naar huis. De kleinste ook warme kleding onder voetbalkleren, zeker met wat kouder weer.

– Als vereniging adviseren wij voetbalschoenen met minimaal 12 noppen per schoen. Dit is veel beter voor de voeten omdat er meer steunpunten onder zitten. Zorg voor passende schoenen, niet klein maar zeker ook niet te groot. Dit voorkomt later problemen.

– Bij het voetballen altijd shirt in de broek, opgetrokken kousen en scheenbeschermers aan, dit voorkomt blessures.

– Het is gewenst dat alle kinderen zich na afloop van een training of wedstrijd douchen. Ten eerste, dit is hygiënischer en ten tweede is het goed voor het sociale contact van de kinderen onderling. Ook is het gewenst om badslippers tijdens het douchen te dragen.

– Wanneer er meisjes in een jongensteam voetballen wordt er gezorgd voor vervangende doucheruimte, zoals bijvoorbeeld een scheidsrechterlokaal.

– Het is beter een kind niet te belonen als hij of zij gescoord heeft want zoals eerder gezegd, voetbal is een teamsport en dus scoren doe je ook met z’n allen.

– Eten voor de training of wedstrijd: het komt regelmatig voor dat spelers als ze even aan het sporten zijn buikkramp krijgen. Vaak komt dit omdat ze juist voordat ze thuis vertrokken zijn nog uitgebreid hebben zitten eten. Probeer dit te voorkomen.

– Laat kostbare voorwerpen (horloges, ringen, armbanden, oorbellen) thuis. Je mag ze met voetballen toch niet dragen in verband met blessurerisico, ook bij de tegenstander, en je voorkomt daarmee het kwijtraken van je spullen. 

– De speler dient zich correct op te stellen tegenover medespelers, tegenstanders, begeleiders en scheidsrechters. Bij het niet nakomen hiervan is de jeugdleider bevoegd maatregelen te treffen. Bij herhaling worden de jeugdcommissie en de ouder hiervan in kennis gesteld.

– Bij uitwedstrijden als men met de auto gaat dient men zich correct te gedragen. Dat wil zeggen: men stapt met schone kleding en schoenen in, er wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept en in de auto wordt niet gerookt. Het is overigens ook verboden te roken in kleed/douche ruimten.

– Boekingen, schorsingen en boetes opgelegd door de KNVB zijn voor rekening van de desbetreffende speler, e.e.a. conform het reglement van RKSV Venhorst.

Met betrekking tot vervoer van de spelers gelden de volgende regels:

Bij elk team zorgt de vereniging voor één auto met chauffeur, dit is een van de leiders. De overige kinderen worden vervoerd door de ouders die om beurten rijden. Als een ouder jeugdleider is hoeft de andere ouder niet te rijden. Het aantal auto’s dat per uitwedstrijd nodig is hangt af van het aantal spelers waaruit dat team bestaat. Alle ouders krijgen van de vereniging een schema met de uitwedstrijden van het team waarin uw kind of kinderen spelen. Op dit schema staat aangegeven bij welke wedstrijd(en) van u als ouder wordt verwacht dat u rijdt. Mocht u op de aangegeven datum onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om te rijden, dan geldt de verplichting dat u zelf probeert te ruilen met een andere ouder dan wel zelf zorgt voor vervangend vervoer. Het is niet de bedoeling dat uw kind, als hij of zij een rijbewijs heeft, zelf rijdt. Mocht een wedstrijd worden afgelast, dan verschuift uw rijbeurt automatisch naar de datum waarop deze wedstrijd wel gespeeld wordt. Al is het niet in alle gevallen noodzakelijk adviseert RKSV Venhorst met nadruk een inzittende verzekering af te sluiten.

 

AAN- EN AFMELDEN

Kinderen kunnen door middel van invulling van een formulier aangemeld worden bij RKSV Venhorst. Dit formulier is te downloaden van de website. Dit formulier dient ingevuld te worden ingeleverd bij Willemien te Haaf, De Biezen 4 (tel. 0492-352288). Aanmelden dient te gebeuren voor 1 juni in verband met de indeling van de teams. Kinderen kunnen tussen de seizoenen door en in de winterstop in een team instromen. Gedurende het seizoen is dit niet altijd mogelijk.

Wanneer kinderen willen stoppen met voetballen bij RKSV Venhorst dient men zich af te melden, ook bij Willemien te Haaf, De Biezen 4 (tel. 0492-352288). Dit dient wel te gebeuren voor 31 mei, anders is men automatisch lid voor het volgende seizoen.

Overschrijven naar een andere vereniging dient te geschieden voor 31 mei van het jaar. De KNVB-regels staan een latere overschrijving lopende het seizoen nagenoeg niet toe.

 

Nevenactiviteiten

Buiten de voetbalcompetitie en de trainingen organiseert RKSV Venhorst ook nog een aantal nevenactiviteiten. De activiteiten die nu al vast staan zijn:

– In de maand mei wordt 4 tegen 4 gespeeld.

– De sinterklaasviering. Dit geldt alleen voor de kleinste onder ons.

– Penaltybokaal. Elk jaar wordt er een penaltybokaal georganiseerd voor de spelers van de O13 en O15.

– Teams gaan op toernooi bij andere verenigingen

– Tijdens de winterstop wordt in Venhorst de sporthal een dag afgehuurd waar onze jeugd zich kan vermaken met een onderling voetbaltoernooi. Dit is altijd in week 52.

 

Jeugdkamp

RKSV Venhorst organiseert aan het einde van het voetbalseizoen als afsluiting een jeugdkamp. Dit jeugdkamp begint vrijdags na Hemelvaart en duurt tot en met de zondag daaropvolgend. Deze drie dagen, met overnachting in een tent, wordt uw kind volledig begeleid, voorzien van eten en drinken, worden er activiteiten georganiseerd en dit alles voor een geringe financiële bijdrage van uw kant. Het jeugdkamp wordt georganiseerd voor de O11 t/m O19.

Deelname aan nevenactiviteiten, georganiseerd door RKSV Venhorst, wordt zeer op prijs gesteld.

 

Toernooien

Alle teams nemen elke seizoen deel aan een of twee toernooien. Deze toernooien vinden doorgaans plaats na afloop van de competitie. De jeugdcommissie wil alle ouders waarschuwen geen dure kleding zoals voetbalshirts van favoriete clubs aan de kinderen mee te geven.

 

Velden

Het is niet toegestaan op de velden te voetballen buiten trainingen en wedstrijden om. Op het intrapveldje (naast het hoofdveld) mag uiteraard wel gespeeld worden. Deze regeling is in het leven geroepen om onze velden te sparen.

 

Contributieregeling

Staat vermeld op de site www.rksvvenhorst.nl onder kopje informatie-lidmaatschap.


Vertrouwenspersonen

Binnen RKSV Venhorst en meerdere Venhorstse sportverenigingne zijn 2 vertrouwenspersonen aanwezig. Dit is Anja van der Heijden en Marloes Renders. Meer informatie hierover staat vermeld op de site www.rksvvenhorst.nl onder kopje informatie-vertrouwenspersoon.


Kei Project

In 2014 ontstaat het initiatief om in Venhorst gezamenlijk te werken aan een nog veiliger leef- en sportklimaat dit naar aanleiding van enkele ongewenste ontwikkelingen bij ons in het dorp. Leefbaar Venhorst en de Sint Corneliusschool hebben toen besloten om dit op te pakken en daarbij ook alle verenigingen uit Venhorst te betrekken. De gemeente stond positief tegenover dit initiatief en bood hulp aan via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Destijds was het doel een convenant op te stellen. Een convenant is het uiteindelijk niet geworden, wel zijn er na enkele bijeenkomsten (Leefbaar Venhorst, school en verenigingen) acht Keigoede regels tot stand gekomen. Regels waarin we duidelijk proberen te verwoorden hoe we met elkaar om willen gaan in Venhorst. Inmiddels zijn de 8 kei goede regels symbolisch uitgereikt afgelopen 26 januari 2016 en hangen op verschillende plaatsen zoals bij de korfbalclub, voetbalclub, de Horst, school. Deze regels zijn:

  1. Iedereen telt mee, we accepteren elkaars verschillen.
  2. We zien het positieve in de ander, je mag dit ook uitspreken.
  3. We gaan respectvol met elkaar en met elkaars spullen om.
  4. Je bent een voorbeeld voor iedereen.
  5. Socialmedia, leuk…..maar ben je bewust van de invloed.
  6. Problemen maak je bespreekbaar.
  7. Praten helpt, geweld niet.
  8. We houden ons aan de regels en spreken elkaar erop aan.
 

In 2015 is de Rabobank met het “respect-project” gestart voor de voetbalclubs. Deze twee projecten lopen nu samen. Iedere club in de regio van Rabobank Uden/Veghel neemt deel aan dit project. Bij al deze clubs wordt er aan Respect gewerkt. Dat kun je voortaan zien aan de posters met de “R” erop, dit is een respectpunt.

We zijn in het begin van voetbalseizoen 2016-2017 daarom ook begonnen met een bijeenkomst voor alle jeugdleiders/trainers met daarin Marcel van Herpen als spreker. Hij wil dat we respectvol, positiever omgaan met elkaar. Marcel van Herpen inspireert je over hoe jij, in je rol als trainer/begeleider, de belangrijke schakel kunt zijn in het borgen van een veilige sportomgeving van de spelers. Hij heeft handvatten en tips gegeven waar iedereen mee aan de slag kan gaan. Zoals “zeg niet wat niet moet, wel wat wel moet” “je kunt pas winnen als je kunt verliezen” “kunnen de ouders zelf wat ze van hun kinderen willen”. Iedereen heeft de beste bedoelingen maar het kan beter.

Wat willen we nou bereiken met die 8 regels en het Respect-punt. We willen graag dat alle mensen zich bewust worden van hun gedrag op de andere. We willen bereiken dat mensen gaan nadenken over wat, of hoe ze eigenlijk reageren of aan het doen zijn. Als we daar mensen bewust van kunnen maken zijn we een grote stap verder vooruit in het Respect hebben voor elkaar.

Daar staat het kei-project voor.


Nawoord

Tot slot nog dit: wij zijn er ons van bewust dat deze informatie niet volledig zal zijn. Toch hopen wij dat u er als ouder veel plezier aan zult beleven en dat u uw kind op de hoogte brengt van deze informatie. Dat maakt de samenwerking een stuk beter tussen de vereniging en u als ouder en uw kind.