Club van 50

Voorzitter Ruud Gijsbers

Penningmeester Tinus vd Wetering

Bestuurslid Peter van Deursen

Bestuurslid Hans Versteden

Contactpersoon bestuur Marianne vd Bosch

De Club van Vijftig is opgericht 1 april 1999, wordt geleid door een commissie en ressorteert onder het bestuur van RKSV Venhorst. Het doel van de Club van Vijftig is het ondersteunen van de voetbalvereniging middels het ter beschikking stellen van (geld)middelen. De commissie blijft zich inzetten om zoveel mogelijk leden (begunstigers) te werven om hun doelen te bereiken. Hoe meer leden, hoe meer we kunnen besteden!

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt vijftig euro. Vandaar!? Iedereen, ook al ben je geen lid van de voetbalvereniging, kan lid worden van de Club van Vijftig. Op een bord in de voetbalkantine prijken de namen van de leden.

Één keer per jaar wordt er een ledenbijeenkomst georganiseerd met een feestelijke afsluiting. Enkele voorbeelden waar de Club van Vijftig ‘verantwoordelijk’ voor is: nieuwe dug-outs, (jeugd)trainings-goals, reserve- en activiteitenshirts voor de jeugd en we stellen prijzen beschikbaar voor clubman/vrouw, speler/speelster van het jaar alsook voor het jaarlijks voetbaltoernooi van de jeugd en het Jeugdkamp. Het geld wordt heel divers besteed maar toch vooral voor de jeugd. De ondersteuning van de Club van Vijftig wordt niet gebruikt om de exploitatie van de voetbalvereniging sluitend te krijgen maar juist daar waar men niet zo direct aan toekomt. We verwelkomen u graag als lid.

Hoe dit te worden? Gewoon een formulier invullen. Spreek hiervoor gerust een van de commissieleden Tinus van de Wetering, Peter van Deursen of Ruud Gijsbers aan. Uw vijftig euro wordt goed besteed, de bijdragen zeer gewaardeerd en u krijgt een feest toe. Wat weerhoudt u nog!?

Vriendelijke groet,

Commissieleden Club van Vijftig.